Header

Jyderup svømmehals historie

Jyderup Svømmehal blev bygget i 1973 af Sct. Georgs Gildet og med Niels Harboe som formand, som en selvejende institution.

Kommunen betalte renter og afdrag, men der blev ikke givet kommunegaranti, så da kommunen i 1982 skulle spare gik det ud over svømmehallen.

Svømmehallen gik derfor konkurs i 1983, hvorefter den på tvangsauktion blev overtaget af Kreditforeningen Danmark.

Efter at have ligget tom i nogle år, blev den i november 1985 købt for 500.000 kr. af Jyderup Bad A/S, som var blevet stiftet af Gunnar Knudsen, Jacob Jensen og Ina Bro-Jørgensen med en aktiekapital for 400.000 kr. Mange aktier blev købt af private, som gerne ville have svømmehallen åbnet igen.

Selve hallen blev renoveret af ingeniørfirmaet Rambøl & Hannemann for 3 millioner. Pengene blev lånt i BRF kredit.

Mange lokale håndværkere og frivillige gav deres arbejdskraft til hjælp.

Hallen kunne derfor genåbne i august 1987.

I forbindelse med en låneomlægning i 1991 blev der tegnet aktier for yderligere 400.000 kr., mens de gamle aktier blev nedskrevet med 50% til 200.000 kr.

Den samlede aktiekapital i 1991 var således 600.000 kr.

Frem til 2014 blev svømmehallen drevet som en privat virksomhed et A/S ved hjælp af frivillig arbejdskraft.

Fra 2014 blev aktieselskabet omdannet til en Fond, men stadig for en stor dels vedkommende, med frivillig arbejdskraft og en ulønnet bestyrelse på i dag 5 medlemmer.

Fra september 2018 blev der ansat en bademester på fuldtid. Denne opsagde sin stilling i starten af 2021 og bestyrelsen har efterfølgende besluttet at se tiden an for ansættelse af ny bademester.

Renovering af Jyderup svømmehal

Ny lovgivning:
Ny bekendtgørelse fra juni 2012 påbyder alle svømmehaller, at overholde nye og skærpede krav til omsætningstiden inden juli 2017.

Vi gennemførte et indledende projekt i 2015 med Teknologisk Institut som rådgiver og hvor det kom frem, at vi nødvendigvis skulle investere ca. 6 mio. kr. for at opfylde de nye krav.

Krav til omsætningstiden øges, jo højere temperatur man ønsker i bassinet. Det betød at vi i Jyderup Svømmehal kunne blive tvunget til, at sætte vandtemperaturen ned fra ca. 30/31 grader til under 29 grader.

Selv kunne vi ikke finansiere et sådant beløb, men vores bank ville godt give os en kassekredit på 2,0 mio. kr. og Holbæk kommune kunne yde et bidrag på 1,0 mio. kr. På den baggrund søgte Fonden Jyderup Bad om støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal der efterfølgende bevilgede 3,5 mio. kr.

Ny ventilationsbygning i gavlen på svømmehallen

Projektet:

Ud over krav til vandbehandlingsanlægget skulle der foretages væsentlige ændringer og sikkerhedsmæssige forbedringer af kemikalieanlægget som betød, at det gamle ventilationsanlæg i kælderen ikke kunne genbruges, men måtte erstattes af et nyt og energioptimalt ventilationsanlæg. ​

Nyt filteranlæg i kælder:

De to store entrepriser var altså nyt filteranlæg og nyt ventilationsanlæg inkl. to nye bygninger. Herudover var det nødvendigt, at skifte samtlige ledninger til og fra filter til svømmebassin da de eksisterende ikke var store nok til at klare den nye omsætningstid på ca. 1 time mod tidligere 5 timer. 

Det betød så også et omfattende beton og ledningsarbejde.

Kælderen er nu helt optaget af de nye filterbeholdere og ventilationsanlæg flyttet til nye bygninger på hver gavl af svømmehallen.

Filteranlæg i kælderen

Filteranlæg i kælderen

Filteranlæg i kælderen

2018 – Bassinet pålagt dug for at spare energi

2018 – Bassinet pålagt dug for at spare energi

2018 – Bassinet pålagt dug for at spare energi

Åbningstider

Mandag: 05.30 – 08.00 Kun for voksne

Tirsdag: 15.00 – 16.00 For alle

Onsdag: 05.30 – 08.00 Kun for voksne

Torsdag: 19.00 – 20.00 For alle 20.00 – 21.00 Kun for voksne

Fredag: 05.30 – 08.00 Kun for voksne 15.00 – 16.00 For alle

Søndag: 10.00 – 11.00 Kun for voksne 11.00 – 12.00 For alle

Kontakt:

Jyderup Svømmehal

Ellebjergvej 35

4450 Jyderup

Tlf: 42592024

Telefonen betjenes kun i

den offentlige åbningstid.

Copyright © 2023 Jyderup Svømmehal

Scroll to Top