Historie

 

Svømmehallens historie 

Jyderup Svømmehal blev bygget i 1973 af Sct. Georgs Gildet, med Niels Harboe som formand, som en selvejende institution. Kommunen betalte renter og afdrag, men der blev ikke givet kommunegaranti, så da kommunen i 1982 skulle spare gik det ud over svømmehallen. Svømmehallen gik konkurs i 1983 her blev den på tvangsauktion overtaget af Kreditforeningen Danmark. 

Efter at have ligget tom i nogle år, blev den i november 1985 købt for 500.000,- kr. af Jyderup Bad A/S, som var blevet stiftet af Gunnar Knudsen, Jacob Jensen og Ina Bro-Jørgensen med en aktiekapital for 400.000,- kr. Mange aktier blev købt af private, som gerne ville have svømmehallen åbnet igen.

Selve hallen blev renoveret af ingeniørfirmaet Rambøl & Hannemann for 3 mill. Pengene blev lånt i BRF kredit. Mange lokale håndværkere og frivillige gav deres arbejdskraft til hjælp. Hallen blev genåbnet i august 1987. 

I forbindelse med en låneomlægning i 1991 blev der tegnet aktier for yderligere 400.000,- kr., mens de gamle aktier blev nedskrevet med 50% til 200.000,- kr., Den samlede aktiekapital i 1991 var således 600.000 kr.

Frem til 2014 blev svømmehallen drevet som en privat virksomhed et A/S ved hjælp af frivillig arbejdskraft. 

Fra 2014 blev aktieselskabet omdannet til en Fond, men stadig for en stor dels vedkommende, med frivillig arbejdskraft og en ulønnet bestyrelse på i dag 5 medlemmer.

Fra september 2018 blev der  ansat en Bademester på fuldtid. Denne opsagde sin stilling i starten af 2021 og bestyrelsen har efterfølgende besluttet at se tiden an for ansættelse af ny Bademester.

 

Renovering Jyderup Svømmehal 

Jyderup Svømmehal med den nye ventilationsbygning i gavlen.

Ny lovgivning:

Ny bekendtgørelse fra juni 2012 påbyder alle svømmehaller at overholde nye og skærpede krav til omsætningstiden inden juli 2017. Vi gennemførte et indledende projekt i 2015 med Teknologisk Institut som rådgiver og hvor det kom frem, at vi nødvendigvis skulle investere ca. 6 mio. kr. for at opfylde de nye krav. 

Krav til omsætningstiden øges jo højere temperatur man ønsker i bassinet. Det betød, at vi i Jyderup Svømmehal kunne blive tvunget til at sætte vandtemperaturen ned fra ca. 30/31 grader til under 29 grader. 

Selv kunne vi ikke finansiere et sådant beløb, men vores bank ville godt give os en kassekredit på 2,0 mio. kr. Holbæk kommune kunne yde et bidrag på 1,0 mio. kr. På den baggrund søgte Fonden Jyderup Bad om støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal der efterfølgende bevilgede 3,5 mio. kr.

Ny Ventilationsbygning i gavlen på 

Projektet:

Ud over krav til vandbehandlingsanlægget skulle der foretages væsentlige ændringer og sikkerhedsmæssige forbedringer af kemikalieanlægget som betød, at det gamle ventilationsanlæg i kælderen ikke kunne genbruges, men nødvendigvis måtte erstattes af et nyt og energioptimalt ventilationsanlæg.

 

 

Svømmehallen

 Nyt filteranlæg i kælder

De to store entrepriser var altså nyt filteranlæg og nyt ventilationsanlæg inkl. to nye bygninger. Herudover var det nødvendigt, at skifte samtlige ledninger til og fra filter til svømmebassin da de eksisterende ikke var store nok til at klare den nye omsætningstid på ca. 1 time mod tidligere 5 timer. 

Det betød så også et omfattende beton og ledningsarbejde. Kælderen er nu helt optaget af de nye filterbeholdere og ventilationsanlæg flyttet til nye bygninger på hver gavl af svømmehallen

 

 

2018 – Svømmehallen pålagt dug for at spare energi.