Historie

Svømmehallens historie

Jyderup Svømmehal blev bygget i 1973 af Sct. Georgs Gildet, med Niels Harboe som formand, som en selvejende institution.
Kommunen betalte renter og afdrag, men der blev ikke givet kommunegaranti, så da kommunen i
1982 skulle spare gik det ud over svømmehallen.
Svømmehallen gik konkurs i 1983 og blev på tvangsauktion overtaget af Kreditforeningen Danmark.

Efter at have ligget tom i nogle år, blev den i november 1985 købt for 500.000,- kr. af Jyderup Bad A/S, som var blevet stiftet af Gunnar Knudsen,
Jacob Jensen og Ina Bro-Jørgensen med en aktiekapital for 400.000,- kr. mange aktier blev købt af private, som gerne ville have svømmehallen åbnet igen.

Selve hallen blev renoveret af ingeniørfirmaet Rambøl & Hannemann for 3 mill. Pengene blev lånt i BRF kredit.
Mange lokale håndværkere og frivillige gav deres arbejdskraft til hjælp. Hallen blev genåbnet i august 1987.

I forbindelse med en låneomlægning i 1991 blev der tegnet aktier for yderligere 400.000,- kr., mens de gamle aktier blev nedskrevet med 50% til 200.000,- kr.
Indtil 2014, hvor svømmehallen blev omdannet til en Fond, var aktiekapital således på 600.000,- kr.

Hallen drives i dag under navnet Fonden Jyderup Bad, som lejer ud til klubber og skoler mm. Selve driften foregår med frivillig hjælp, kun rengøring og livredning er lønnet.