Regler

Ordensregler

Benyttelse af svømmebadet inklusivt brusebad samt af- og påklædning må normalt ikke strække sig ud over en time.

Børn under syv år skal være ifølge med en ansvarlig person på min. 15 år, der holder tæt opsyn med barnet.

Kun badende, som er iført rent badetøj, har adgang til svømmebasinnet.

Personer, der lider af smitsomme sygdomme samt hud- og kønssygdomme, væskende sår eller som bærer større forbindinger, kan ikke få adgang til bassinet.

De badende skal, uden tøj, afsæbe sig omhyggeligt og skylle sig grundigt under bruserne for at kunne få adgang til svømmebassinet. Hvis der ikke bæres badehætte, skal håret skylles grundigt igennem. Toilettet bør benyttes inden afvaskning. Badende, der forlader bassinet for at benytte toilettet, må foretage fornyet afvaskning, inden badningen genoptages.

Glasflasker og porcelænskrus må ikke medtages. Tobaksrygning, spytning og anden tilsvining af svømmehallen er forbudt.

Der må ikke medbringes mobiltelefoner med kamera og kamera i svømmehal og omklædningsrum.

Øvelse i dykning samt forsøg med ophold under vandet i længere tid er ikke tilladt, men må foregå i klub under kyndig vejledning af instruktør. På grund af vanddybden må hovedspring kun foretages i den dybe ende og kun med forsigtighed. Opsynet kan forbyde udspring af hensyn til sikkerheden.

Brug af snorkel og svømmefødder kræver tilladelse af personalet.

Løb og leg på området omkring bassinet samt støjende adfærd i hal og omklædningsrum, er ikke tilladt. Det er forbudt at skubbe hinanden ud over bassinkanten samt at dukke hinanden. Kast med plader og legeting er ikke tilladt.

Ved ulykkestilfælde giver opsynet to lange fløjt for at påkalde sig opmærksomhed og hjælp, og alle andre skal op af vandet.

Svømmehallen påtager sig intet ansvar for beklædningsgenstande, penge og andre værdiggenstande. Penge og værdigenstande opbevares gratis af personalet.

Forbuds- og anvisningsskilte, samt de af badepersonalet givne anvisninger, skal efterkommes. Sker dette ikke, vil det medføre udvisning og eventuelt karantæne.